General Information

De VU Econometric Forecast Challenge is een jaarlijke wedstrijd die studenten de mogelijkheid biedt hun vaardigheden te laten zien in het voorspellen van tijdreeksen. Er bestaan twee edities. Eén voor derdejaars bachelorstudenten, lopend van september 2016 tot en met december 2016. De tweede editie, voor alle masterstudenten van Nederlandse universiteiten, die in februari 2017 begint en in mei 2017 eindigt. Iedere editie bestaat uit drie rondes met 5 tijdreeksen. Volg de volgende stappen voor een succesvolle aanmelding:

  1. Vorm een team met maximaal drie personen. (Individuele aanmeldingen zijn ook toegestaan)
  2. Registreer met behulp van de volgende link: Aanmeldingsformulier
  3. Wacht voor een email met alle relevante informatie
  4. Veel plezier met het voorspellen van de toekomst!

The VU Econometric Forecast Challenge is a yearly contest which allows students to show their skills in predicting time series. Two editions exist. One for 3rd year VU bachelor students which starts at the end of September 2016 and ends in December 2016. The second one,  for any and all master students enrolled at a Dutch university, starts in February 2017 and ends in May 2017. They each consist of three rounds with 5 time series. Successful enrollment will be achieved through following these steps:

  1. Form a team with at most three persons. (Individual applications are allowed as well)
  2. Register using the following link: Application Form
  3. Wait for an email containing all relevant information.
  4. Have fun forecasting the future!